Psychotherapie

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie helpt kinderen en jongeren om hun gevoelens en gedachten te herkennen en onder woorden te brengen. Op die manier krijgen ze een beter zicht op zichzelf en kunnen ze leren omgaan met deze gedachten en gevoelens op een manier die ze als helpend ervaren. Ze leren hun gedrag sturen vanuit een groter zelfbewustzijn.

Foto praktijkruimte

Invalshoek

Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie. Ik vertrek vanuit een systeemgeoriënteerde kijk. Dit houdt in dat de moeilijkheden van het kind bekeken worden in relatie met de ruimere context waarin het kind functioneert. Kinderen en andere belangrijke personen in hun ruimere context leren zo begrijpen welke invloed zij op het kind hebben en omgekeerd. Waar nodig kunnen zij betrokken worden bij de therapie. Daarnaast integreer ik mijn kennis en vaardigheden uit verschillende therapeutische invalshoeken zoals cognitieve gedragstherapie, contextuele benadering, speltherapie...

Thema's en werkwijze

Karin heeft een rijke ervaring in het werken rond volgende thema’s:

Er worden verschillende methoden en technieken ingezet afgestemd op jouw kind: gesprekstechnieken, spel en creatieve technieken, mindfulness, kinderyogaoefeningen, rollenspel, cognitieve gedragstechnieken…

Maak een afspraak

Speelt mijn aanbod in op jouw hulpvraag, aarzel dan niet en neem contact op voor een intakegesprek. Voor meer info, klik hier.