Kleine kinderen geef je stevige wortels,
grote kinderen vleugels

Individuele psychotherapie

Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen (0-25j).

Opvoedings-ondersteuning

Voor ouders en opvoeders.

illustratie: Hadewijch Gerlof