Over mij

Van jongsaf aan voelde ik de drang om met kinderen te werken en een hulpverlenend beroep uit te oefenen. Als enig meisje in een gezin met 5 kinderen en zelfstandig werkende ouders heb ik geleerd hoe belangrijk het is dat kinderen zich ondersteund en gedragen weten in de ontwikkeling van lichamelijke, cognitieve, psychosociale en emotionele vaardigheden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en een eigen weg te zoeken in het leven.

Ik behaalde mijn basisdiploma als Assistente in de Psychologie in 1990 en startte als opvoeder in een Medisch Pedagogisch Instituut. Mijn honger naar meer leidde in 1997 tot het behalen van mijn getuigschrift postgraduate opleiding in de Systeemgeoriënteerde Therapieën. In combinatie met het opvoeden van mijn eigen inmiddels volwassen geworden 3 zonen nam ik verscheidene jobs op in de hulpverlening en het onderwijs: ik werkte in de Opvoedingswinkel, was leerlingbegeleider, ondersteuner en gaf les aan volwassenen. De rode draad in mijn carrière was echter steeds mijn zelfstandig aanbod psychotherapie en psycho-educatieve trainingen in een kinderpsychiatrische praktijk welke ik nu nog steeds combineer met mijn eigen praktijk cpo Wortels en Vleugels.

Doorheen de jaren bleef ik me bijscholen en volgde ik zowel kortdurende als langdurige opleidingen om naast mijn basisopleiding ook andere methodieken en technieken in te kunnen zetten tijdens psychotherapeutische begeleiding. Ik behaalde verscheidene getuigschriften zoals : traumasensitief werken met kinderen en hun gezin, Mindfulnesstrainer en kinderyogadocent.